Friday, 6 September 2013

                         
 
                     ஏழை 
கனவுகள்  நிலைக்காத பொழுதும்
கண்களில் நிறையும் இலட்சியம்
உடலின் மெலிவும் வருத்தாது
உன்னதமான நினைவே உறுதி
உழைப்பின் பயன் என்றாவது
உனக்கு பரிசாவது நிச்சயம்